Blog

Çin den ithalata başlarken

 

Çin den İthalat Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İthal edilmesi düşünülen ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P) numarasını tespit etmek suretiyle ürünün tabi olduğu kota, kısıtlama, vergi vb. belirlemek  öncelik taşımaktadır Bu işlemler için bir gümrük müşavirinden destek alınması uygun görülmektedir. Ancak ön bilgi için Dış Ticaret Müşavirliği (www.dtm.gov.tr) ve İgeme (www.igeme.org.tr) web sayfalarından ve yayınlarından vergi oranı ve mevzuat konusunda bilgi alınması mümkündür.

İthal edilmesi düşünülen malın iç pazarda satılabilirlik analizi ve fizibilitesini yapmak önem taşımaktadır. (Örn. Rakip ürünlerle karşılaştırma, kar-zarar hesapları)

Öncelikle malın yurda getirilmesi sürecinde ortaya çıkacak maliyeti iyi hesaplamak gerekmektedir. Ödenmesi gerekebilecek vergi, nakliye gümrük komisyon masrafları net olarak ortaya konmalı ürünün maliyeti ona göre hesaplanmalıdır.

Ürünün tedarik eden firma ile bağlantıları sonuçlandırmadan önce söz konusu malın yurda girişi konusunda kota, yasak vb. kısıtlamaların olup olmadığını araştırmak gereklidir. Örneğin Uzak Doğu menşeli ürünlerin bir kısmında kota ya da telafi edici vergi uygulaması söz konusu olabilmektedir.

Malı yurda sokmak için tabi olunan izinler olup olmadığını araştırmak, varsa bu çerçevede ön hazırlık yapmak çok önemlidir. Ürüne bağlı olarak belli standartlara uygunluk konusunda mevzuat araştırması yaparak ilgili kuruluşlardan onay alınması işlemleri takip edilmelidir.

Yurtdışında düzenlenen fuarları ziyaret etmek ve ihracatçılarla temas kurmak, pazar araştırması yapmak ürün tedariki için önem taşımaktadır.

İthalat için gerekli finansman kaynaklarına sahip olunduğundan emin olmak gerekmektedir. Çünkü yurt dışından ilk kez ithalat yaparken genel olarak satıcılar ürün bedelini peşin olarak almayı tercih etmektedirler. Bu durumda ithalat sonrası malın yurt içinde satılması ve tahsilat yapılması süreci daha uzun olduğundan finansman sıkıntısı çekilebilmektedir.